Partnerstvo je formirano oko ideje uvođenja TBL pristupa učenju stranog jezika u stručnim školama iz konkretnog sektora. Konzorcijum projekta čini pet organizacija iz pet različitih zemalja EU (Slovenija, Velika Britanija, Španija, Rumunija i Srbija).


Ljudska univerza Velenje osnovana 1959. LUV aktivno učestvuje u regionalnoj zajednici unapređenjem obrazovne strukture stanovništva, motivisanjem i informisanjem članova zajednice i njihovim uključivanjem u formalne i ne-formalne obrazovne programe. Programi su namenjeni odraslima i mališanima. Programi obuhvataju osnovnu školu za odrasle, programe stručnog srednjeg obrazovanja, stručno srednje obrazovanje, jezik i informatičke kurseve prilagođene različitim ciljnim grupama (nezaposlene, poslovni sektor, seniore), programe orijentacije tržišta rada, program socijalne aktivacije, studijske kurseve, radionice i nacionalne i međunarodne projekte. U okviru LUV-a rade i 2 Centra za intergeneraciju koji obuhvataju 4 stalno zaposlena člana osoblja i preko 20 volontera i Pattern City – ekosistem za obrazovanje, eksperimentisanje, pilot testiranje i inovacije. Jedinstveno, interaktivno okruženje za digitalno učenje fokusirano je na obezbeđivanje interdisciplinarnog sadržaja uz učenje kroz zadatke i razigranim metodologijama učenja. LUV takođe isporučuje program socijalne integracije za ljude udaljene od tržišta rada koji se fokusira na unapređivanje njihovih šansi za zapošljavanje. LUV je aktivan u lokalnoj sredini podržavajući ruralna područja kroz razvojne programe i obuke za unapređenje osnovnih i preduzetničkih veština. LUV aktivno učestvuje u raznim lokalnim, regionalnim i nacionalnim inicijativama i akcijama (nedelja celoživotnog učenja, edukativni festivali i drugi događaji). LUV ima višegodišnje iskustvo u učešću i koordinaciji evropskih projekata i trenutno učestvuje u 18 međunarodnih projekata (uglavnom Erasmus+ KA2).


Od 1980, York Associates su vodeći pionir u obuci enlgleskog jezika u profesionalne svrhe i oblasti međunarodn, poslovne komunikacije. Oni nude visokokvalitetnu obuku engleskog jezika, poslovnu komunikaciju i međunarodno rukovodstvo i timske obuke odraslim učenicima koji rade u svim profesionalnim sektorima – poslovnom, javnom, političkom, sindikalnom, obrazovnom i dobrovoljnom sektoru. Sa četrdeset godina iskustva, u mogućnosti su da osmisle kurseve koji su u potpunosti prilagođeni potrebama klijenata, koje isporučujemo kako u Velikoj Britaniji, tako i na lokacijama klijenata. York Associates poslednjih 28 godina organizuju obuke u Velikoj Britaniji na njihovoj lokaciji. Cilj im je da prenesu visokokvalitetna iskustva ljudima koji posećuju Veliku Britaniju i koji traže bogato kulturno iskustvo. Iz tog razloga, njihovi treneri i osoblje imaju snažnu pozadinu u lokalnom kulturnom nasleđu, s obzirom da su razvili veze sa lokalnim udruženjima, Gradskim većem Jorka i Univerzitetom u Jorku. York Associates je renomiran u oblasti engleskog, poslovnog engleskog i međunarodnog komunikacionog izdavaštva. Direktori i saradnici su iznedrili nagrađivane naslove za izdavače nastave i menadžmenta engleskog jezika, uključujući Cambridge University Press, Oxford University Press, Kogan Page i Harper Collins


SLB je organizacija koja okuplja jezičke edukatore, aktivna od 2014. godine, pruža i deli usluge u sektorima nastave jezika, obrazovanja nastavnika, prevodilačkog i obrazovnog materijala. Aktuelni predsednik je Nil Mekmilan, koji sa izvršnim većem od tri druga člana pomaže da se organizacija usmeri ka svojim ciljevima. A oni su unapređivanje ekonomskih uslova i tehničkih veština njenih članova. Trenutno ima 23 člana i jednog administrativnog radnika, Aislin Lambert. Članovi sarađuju u obezbeđivanju i pružanju uzajamno korisnih usluga kao što su pravni & poreski saveti, nastavni resursi, profesionalni razvoj i odgovarajuće plaćene radne mogućnosti.


Blackbird je privatna škola jezika smeštena u živopisnom gradu Čačku u centralnoj Srbiji. Začeta i razvijena devedesetih godina, ubrzo je porasla kao odgovor na sve veću potražnju za stranim jezicima. Na godišnjem nivou, škola upisuje cca. 1.000 učenika, od kojih su većina učenici engleskog jezika kao drugog jezika. Drugi popularni jezici uključuju nemački, italijanski, španski, francuski i ruski. Tokom godina, Blackbird je napravio relevantan uticaj na lokalnom nivou, kao najpopularnija institucija za učenje jezika koja je takođe doprinela opštoj svesti o prednostima učenja stranog jezika i efikasnim metodama učenja, kao i interkulturalnoj saradnji i uticaju. Naše školsko osoblje se sastoji od devet stalno zaposlenih i preko deset honorarnih nastavnika. Škola je član YALS-a, nacionalne organizacije škola jezika i pridruženi član EAQUALS-a, a takođe smo i Pripremni centar za Cambridge Assessment ispite iz engleskog jezika. Pored sopstvene prakse iz domena nastave stranih jezika, Blackbird ima relevantno iskustvo kao centar za obuku nastavnika i organizovao je i učestvovao u brojnim obrazovnim projektima i inicijativama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.


Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente je rumunska nevladina organizacija koja radi u celoživotnom učenju od 2005. CPIP je posvećen obezbeđivanju principa jednakih mogućnosti za sve građane u javnim i pridruženim praksama, kao sastavni deo demokratizacije i stvaranja otvorenog društva, radi ponovnog definisanja statusa zajedničke proizvodnje u u svim oblastima vezanim za celoživotno učenje. CPIP podržava inicijative i pokreće programe i projekte koji imaju za cilj saradnju i inovacije za dobre prakse na tom polju. To se postiže učešćem u različitim evropskim inicijativama , a zatim i sprovođenjem aktivnosti razvijenih proizvoda i rezultata na regionalnom nivou. Naša organizacija podržava inicijative i pokreće programe i projekte koji imaju za cilj saradnju i inovacije za dobre prakse. Glavni cilj CPIP-a je promovisanje celoživotnog učenja preko svih relevantnih zainteresovanih strana.