DESPRE NOI


Partenerii din cadrul proiectului demonstrează cooperarea cu diverse sectoare, ceea ce va permite ca rezultatele să se adreseze grupului țintă (cei angajați în sectorul turismului) și să fie adaptate la nevoile sectorului. Parteneriatul s-a format în jurul ideii de a introduce învățarea bazată pe sarcini în învățământul profesional și tehnic din sectorul specific. Consorțiul proiectului este format din cinci organizații din cinci țări ale UE (Slovenia, Marea Britaniet, Spania, România și Serbia). Stabilirea parteneriatului între organizații, a avut ca punct de plecare experiența tuturor partenerilor fie în furnizarea de cursuri de limbi străine pentru cursanții adulți, fie în formarea educatorilor.