O NAS


Vsi partnerji so vešči sodelovanja z različnimi sektorji, kar bo omogočilo, da bodo izdelki namenjeni ciljni skupini (zaposlenim v turističnem sektorju), rezultati pa bodo prilagojeni potrebam sektorja. Partnerstvo je bilo oblikovano na podlagi zamisli o uvedbi učenja na podlagi nalog v poklicno izobraževanje in usposabljanje iz določenega sektorja. Projektni konzorcij sestavlja pet organizacij iz petih različnih držav EU (Slovenija, Združeno kraljestvo, Španija, Romunija in Srbija), vključuje pa sodelovanje med novimi, starimi in nečlanicami EU. Vzpostavljeno je bilo celovito partnerstvo med organizacijami, pri čemer so izhodišče predstavljale izkušnje vseh partnerjev z izvedbo jezikovnih tečajev za udeležence izobraževanja odraslih ali usposabljanja izobraževalcev.