O NAS


Partnerstvo je bilo oblikovano na podlagi ideje o uvedbi učenja na podlagi nalog v poklicno izobraževanje in usposabljanje v izbranem sektorju. Projektni konzorcij sestavlja pet organizacij iz petih različnih držav EU (Slovenija, Združeno kraljestvo, Španija, Romunija in Srbija).


Ljudska univerza Velenje, ustanovljena leta 1959, je javna neprofitna ustanova za izobraževanje odraslih, ki zagotavlja izobraževanje in podporo različnim ciljnim skupinam. LUV aktivno sodeluje v regionalni skupnosti z izboljševanjem izobrazbene strukture prebivalstva, z motiviranjem in informiranjem članov skupnosti ter z njihovim vključevanjem v formalne in neformalne izobraževalne programe. Programi so namenjeni odraslim in mladim. Programi vključujejo osnovno šolo za odrasle, programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, jezikovne tečaje in tečaje IKT, prilagojene različnim ciljnim skupinam (NEET, poslovni sektor, starejši), programe usmerjanja na trgu dela, program socialne aktivacije, študijske krožke, delavnice ter nacionalne in mednarodne projekte. V okviru LUV delujeta tudi 2 centra za medgeneracijsko učenje, ki vključujeta 4 redno zaposlene uslužbence in več kot 20 prostovoljcev, ter Pattern City – ekosistem za izobraževanje, eksperimentiranje, izdelavo prototipov in inovacije. Edinstveno interaktivno digitalno učno okolje je osredotočeno na zagotavljanje interdisciplinarnih vsebin z inovativnimi metodami učenja. LUV izvaja tudi program socialnega vključevanja za osebe, ki so oddaljene od trga dela, s poudarkom na izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti. LUV je aktivna v lokalnem okolju, saj podpira ruralna območja z razvojnimi programi in usposabljanji za izboljšanje osnovnih in podjetniških veščin. LUV je aktivno vključena v različne lokalne, regionalne in nacionalne pobude in ukrepe (teden vseživljenjskega učenja, izobraževalni festivali in drugi dogodki). LUV ima dolgoletne izkušnje s sodelovanjem in usklajevanjem evropskih projektov in trenutno sodeluje v 18 mednarodnih projektih (večinoma Erasmus+ KA2).


Družba York Associates je od leta 1980 vodilni pionir na področju strokovnega usposabljanja za angleščino in mednarodno komunikacijo. Nudijo visokokakovostno usposabljanje iz angleškega jezika, poslovnega komuniciranja ter mednarodnega vodenja in timskega dela za odrasle, ki delajo v vseh poklicnih sektorjih – poslovnem, javnem, političnem, sindikalnem, izobraževalnem in prostovoljnem sektorju. Imajo že 40 let izkušenj z snovanjem tečajev, ki so v celoti prilagojeni potrebam strank in jih izvajajo tako v Združenem kraljestvu kot tudi na lokacijah strank. Njihov cilj je zagotoviti visokokakovostno izkušnjo za ljudi, ki obiščejo Združeno kraljestvo in si želijo bogate kulturne izkušnje. Zato imajo njihovi inštruktorji in osebje veliko izkušenj z lokalno kulturno dediščino, saj so razvili povezave z lokalnimi združenji, mestnim svetom mesta York in Univerzo v Yorku. Podjetje York Associates je priznano na področju angleškega jezika, poslovne angleščine in založništva na področju mednarodnega komuniciranja. Direktorji in sodelavci so pripravili večkrat nagrajene naslove za založbe za poučevanje angleškega jezika in menedžment, kot so Cambridge University Press, Oxford University Press, Kogan Page in Harper Collins.


SLB je združenje samostojnih izobraževalcev tujega jezika, ki deluje od leta 2014, ponuja in deli storitve na področju poučevanja jezikov, izobraževanja učiteljev, prevajanja in priprave izobraževalnega gradiva. Sedanji predsednik je Neil McMillan, ki skupaj z izvršnim svetom, ki ga sestavljajo še trije člani, pomaga voditi kooperativo k njenim ciljem. Ti so izboljšanje gospodarskih razmer in tehničnih spretnosti njenih članov. Trenutno ima 23 članov. Člani sodelujejo pri zagotavljanju vzajemno koristnih storitev, kot so pravno in davčno svetovanje, učni viri, strokovni razvoj in pošteno plačane delovne priložnosti.


Blackbird je zasebna jezikovna šola v slikovitem mestu Čačak v osrednji Srbiji. Zasnovana in razvita je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kmalu pa se je razširila zaradi vse večjega povpraševanja po tujih jezikih. Na letni ravni je v šolo vpisanih približno 1000 učencev, od katerih se večina uči angleščino kot drugi jezik. Drugi priljubljeni jeziki so nemščina, italijanščina, španščina, francoščina in ruščina. V preteklih letih je Blackbird kot najbolj priljubljena ustanova za učenje tujih jezikov pomembno vplivala na lokalno raven, saj je prispevala tudi k splošni ozaveščenosti o prednostih učenja tujih jezikov in učinkovitih učnih metodah ter medkulturnem sodelovanju in vplivu. Naše šolsko osebje sestavlja devet učiteljev, zaposlenih za polni delovni čas in več kot ducat učiteljev, ki v šoli delujejo za krajši delovni čas. Šola je članica nacionalne organizacije jezikovnih šol YALS in pridružena članica EAQUALS, smo pa tudi pripravljalni center za izpite Cambridge Assessment English. Poleg lastne prakse na področju poučevanja tujih jezikov ima Blackbird ustrezne izkušnje kot center za usposabljanje učiteljev ter je organiziral in sodeloval pri številnih izobraževalnih projektih in pobudah na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.


Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente je romunska nevladna organizacija, ki od leta 2005 deluje na področju vseživljenjskega učenja. CPIP si prizadeva za vključevanje načela enakih možnosti za vse državljane v javne politike in z njimi povezane prakse kot sestavni del demokratizacije in oblikovanja odprte družbe, za ponovno opredelitev statusa soustvarjanja skupnosti na vseh področjih, povezanih z vseživljenjskim učenjem. CPIP podpira pobude ter izvaja programe in projekte, katerih cilj je sodelovanje in uvedba dobrih praks na tem področju. Pri tem sodeluje pri različnih evropskih pobudah, nato pa razvite izdelke in rezultate vključuje v regionalne dejavnosti. Glavni cilj CPIP je spodbujati vseživljenjsko učenje prek vseh ustreznih zainteresiranih strani.