Erasmus+ projekt TBL 4 Tourism se ukvarja z razvojem inovativne metode poučevanja tujih jezikov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju kot podpora turističnemu sektorju. Eden od elementov podpore turističnim delavcem ali tistim, ki se za to usposabljajo, je drugačen način poučevanja in učenja jezikov s poudarkom na angleščini, ki v 21. stoletju še vedno ostaja vodilni jezik mednarodnega dialoga.

Projekt se osredotoča na razvoj metode poučevanja jezika na podlagi nalog ter razvoj orodij za izvedbo pedagoškega učnega načrta v programih jezikovnega izobraževanja v poklicnem sektorju. Zasnovan bo torej učni načrt ter gradiva za izvedbo le-tega, na koncu pa bo za učitelje tujih jezikov pripravljen tudi program usposabljanja za implementacijo metode poučevanja tujih jezikov na podlagi nalog.

V okviru projekta bodo torej razviti trije ključni rezultati, in sicer:

1. Analiza potreb in celovita opredelitev delovnih delovnih mest v turizmu. Jasen vpogled v analizo potreb je ključnega pomena za lažjo zasnovo učnih ur.

2. Pedagoški učnih načrt za učenje angleščine kot drugega tujega jezika v gastronomsko-turističnem sektorju z natančno opredeljenimi nalogami in cilji. Poleg učnega načrta bo zasnovanih več primerov učnih gradiv, ki bodo služila kot podpora izvedbi učnega načrta.

3. Mednarodno usposabljanje za učitelje tujih jezikov v poklicnem izobraževanju, ki bo temeljilo na izvedbi učnega načrta po zasnovani metodologiji. Poleg usposabljanja bo razvit tudi spletni tečaj na to temo, ki ga bodo učitelji lahko predstavili kolegom iz držav partnerskih organizacij.