V okviru projekta Erasmus+ TBL 4 Tourism smo se ukvarjali z razvojem inovativne metode poučevanja tujih jezikov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, pri tem pa smo se osredotočili na turistični sektor. Eden od elementov podpore turističnim delavcem ali tistim, ki se za to usposabljajo, je drugačen način poučevanja in učenja angleškega jezika, ki v 21. stoletju še vedno ostaja vodilni jezik mednarodnega dialoga.
Projekt se je osredotočal na razvoj metode poučevanja jezika na podlagi nalog ter na izvedbo pedagoškega učnega načrta za poučevanje v programih jezikovnega izobraževanja v poklicnem sektorju. Nastal je učni načrt ter gradiva za izvedbo, ter za učitelje tujih jezikov tudi spletni tečaj usposabljanja za uporabo metode poučevanja tujih jezikov na podlagi nalog.

V okviru projekta so torej nastali trije ključni rezultati, in sicer:

  1. Analiza potreb in celovita opredelitev delovnih mest v turizmu. Jasen vpogled v analizo potreb je ključnega pomena za lažjo zasnovo učnih ur.
  2. Pedagoški učnih načrt za učenje angleščine kot drugega tujega jezika v gastronomsko-turističnem sektorju z natančno opredeljenimi nalogami in cilji. Poleg učnega načrta je na voljo tudi več primerov učnih gradiv, ki služijo kot podpora izvedbi učnega načrta.
  3. Tečaj usposabljanja TBL, ki učiteljem tujega jezika v poklicnem izobraževanju in usposabljanju pomaga pri izvajanju učnega načrta, ki temelji na nalogah. Tečaj je na voljo v petih jezikih: angleščini, slovenščini, španščini, srbščini in romunščini.