TBL 4 Tourism („Task-Based Language Learning Toolkit for Tourism: Metode inovatoare de predare a limbilor străine în VET ca sprijin pentru sectorul turistic”) abordează o problemă globală – educatorii, lucrătorii și angajatorii sunt conștienți de necesitatea unei forțe de muncă mai flexibile și mai adaptabile pentru a răspunde cerințelor de la locul de muncă modern. Una dintre abordări este un mod diferit de predare și învățare a limbilor străine, concentrându-se pe limba engleză, deoarece aceasta rămâne limba principală a discursului internațional în secolul XXI.
Acest proiect foarte inovator s-a axat pe furnizarea de cunoștințe și instrumente necesare profesorilor de limbi străine din întreaga Europă pentru a pune în aplicare în mod eficient o programă bazată pe sarcini în cadrul propriilor contexte de predare. Aceasta a implicat conceperea unei programe de studiu bazate pe sarcini, conceperea unei bănci de materiale care să sprijine punerea în aplicare a programului de studiu bazat pe sarcini și crearea unui program de formare a profesorilor adaptat la nevoile celor care activează în sectorul turismului.

Parteneriatul a produs următoarele rezultate:

  1. Sarcini TBL pentru turism: O identificare cuprinzătoare a locurilor de muncă în turism, precum și o analiză a nevoilor și identificarea seriilor de sarcini țintă. Pentru profesori și formatori este de o importanță esențială să aibă o viziune clară a analizei nevoilor pentru a-i ajuta să creeze cu ușurință lecții.
  2. Programă pedagogică TBL cu sarcini țintă identificate anterior, care a fost sintetizată într-o serie de sarcini pedagogice și organizată într-o programă. Proiectarea syllabusului a inclus crearea unei serii de materiale de exemplu pentru a sprijini predarea.
  3. Curs de formare TBL care îi ajută pe formatorii de limbi străine VET să livreze o programă bazată pe sarcini. Cursul este disponibil în cinci limbi: engleză, slovenă, spaniolă, sârbă și română.