TBL 4 Tourism („Instrument de învățare bazat pe aprofundarea cunoștințelor în turism: Metode inovatoare de predare a limbilor străine în domeniul educației și formării profesionale ca suport pentru sectorul turistic”) abordează o problemă globală – educatorii, angajații și angajatorii sunt conștienți de necesitatea unei forțe de muncă mai flexibile și mai adaptabile pentru a răspunde cerințelor de la locul de muncă modern. Una dintre abordări este un mod diferit de predare și învățare a limbilor străine, concentrându-se pe limba engleză, deoarece aceasta rămâne limba principală în secolul XXI.


Acest proiect foarte inovator se va concentra pe furnizarea de cunoștințe și instrumente necesare profesorilor de limbi străine de la nivel European pentru a pune în aplicare în mod eficient o programă bazată pe sarcini în propriile contexte de predare. Acest lucru va implica conceperea unui program de studiu bazat pe sarcini, conceperea unor materiale care vor sprijini punerea în aplicare a programului de studiu bazat pe sarcini și crearea unui program de formare a profesorilor care va fi adaptat la nevoile celor care activează în sectorul turismului. Proiectul urmărește să obțină următoarele rezultate:

1. Sarcini TBL în sectorul turismului: O analiză a locurilor de muncă în turism, precum și o analiză a nevoilor și identificarea unei serii de sarcini țintă. Este de o importanță cheie pentru profesori și formatori să aibă o viziune clară a analizei nevoilor pentru a-i ajuta să creeze cu ușurință lecții.

2. Programă pedagogică TBL cu sarcini țintă identificate anterior, care vor fi sintetizate într-o serie de sarcini pedagogice și apoi vor fi organizate într-o programă. Proiectarea syllabusului va implica, de asemenea, crearea unei serii de exemple de materiale care să sprijine predarea.

3. Curs de formare TBL care va ajuta formatorii de limbi străine din domeniul educației și formării profesionale să livreze o programă bazată pe sarcini. Acest curs va fi livrat în cadrul unei sesiuni de formare spre sfârșitul proiectului, iar cei instruiți vor fi apoi acreditați să îl livreze formatorilor din propriile contexte/țări.