Naloge za TBL v turizmu: celovita opredelitev delovnih mest v turizmu ter analiza potreb in opredelitev ciljnih nalog. Poročilo vključuje povratne informacije iz analize potreb (1. korak v TBLT) in vrsto ciljnih nalog s področja gostinstva in turizma. Rezultati so bili pripravljeni z namenom, da bi učiteljem in vodjem usposabljanja ponudili primer analize potreb, ki jim lahko pomaga pri lažjem oblikovanju učnih ur.

Skupno poročilo fokusnih skupin

Transnacionalno poročilo: TBL Tasks for Tourism

Pedagoški učni načrt TBL s prej opredeljenimi ciljnimi nalogami, ki so bile sintetizirane v vrsto pedagoških nalog in nato organizirane v učni načrt. Učni načrt vključuje tudi vrsto gradiv, ki bodo v pomoč pri izvedbi. Gradivo je pripravljeno za uporabo, namenjeno pa je učiteljem angleščine v programih gostinstva in turizma.

Pedagogical Syllabus;

TBL 4 Tourism – učni načrt

Tečaj usposabljanja za uporabo TBL, ki učiteljem jezika v poklicnem izobraževanju in usposabljanju pomaga pri izvajanju učnega načrta, ki temelji na nalogah. Tečaj predstavlja izvajanje metodologije TBLT v jezikovnih tečajih in je na voljo v petih jezikih.

SPLETNI TEČAJ TBL4T