ТБЛ 4 Туризам („Приручник за учење језика заснован на задацима за туризам: Иновативне методе подучавања страних језика у стручном образовању као подршка сектору туризма“) бави се глобалним проблемом – просветни радници, радници и послодавци постају свесни потребе за флексибилнијим и прилагодљива радна снага која испуњава захтеве савременог радног места. Један од приступа је другачији начин подучавања и учења језика, фокусирајући се на енглески јер он остаје водећи језик међународног дискурса у 21. веку.
Овај веома иновативан пројекат фокусиран је на пружање наставницима језика широм Европе знања и алата који су неопходни за ефективну имплементацију наставног плана и програма заснованог на задацима у оквиру сопственог наставног контекста. Ово је укључивало дизајн наставног плана и програма заснованог на задацима, дизајн банке материјала која подржава имплементацију наставног плана и програма заснованог на задацима и креирање програма обуке наставника који је прилагођен потребама оних који су активни у сектору туризма.

Партнерство је дало следеће резултате:

  1. ТБЛ задаци за туризам: Свеобухватна идентификација послова у туризму, као и анализа потреба и идентификација низа циљних задатака. За наставнике и тренере је од кључног значаја да имају јасан поглед на анализу потреба како би им помогли да лако креирају лекције.
  2. ТБЛ педагошки програм са претходно идентификованим циљним задацима који је синтетизован у низ педагошких задатака и организован у наставни план и програм. Дизајн наставног плана и програма укључивао је креирање серије примера материјала за подршку извођењу.
  3. Курс обуке за ТБЛ који помаже тренерима за ВЕТ језике да испоруче наставни план и програм заснован на задацима. Курс је доступан на пет језика: енглеском, словеначком, шпанском, српском и румунском.